het pad van de innerlijke weg

Het pad van de innerlijke weg. Wie klaar is om eerlijk in de spiegel te kijken, ondersteun ik graag door een stukje mee te wandelen


 

Ben jij klaar voor de innerlijke weg?

Het pad van ware zelfreflectie is uitdagend, vooral in deze huidige tijd. Er vinden momenteel veel verschuivingen plaats op aarde en de spanning bouwt in een rap tempo op. De shift in energie is verneembaar en alle donkere stukken in onszelf en in de wereld worden in het licht gezet. Alleen dan kunnen ze getransformeerd worden. We zijn allen tot op het bot geconditioneerd en veelal hebben we niet eens in de gaten hoe diep deze programmering zit. Niet alleen de systemen hebben daaraan bijgedragen; ook je opvoeding is bepalend voor jouw wereldbeeld en gedragingen. Hierdoor heeft ieder een eigen opvatting van ‘’normaal’’ en ervaren we allemaal wat anders bij het begrip ‘’liefde’’.

Alles op aarde wordt van binnenuit geboren en dat geldt ook voor jou en alles wat er uit jou voort mag komen. Dat is waar jij je antwoorden gaat vinden: binnen in jezelf. Ik zal een spiegel voor je zijn en alleen wanneer jij je raakbaar opstelt, zal je ook diep geraakt worden.

Het gevoel tussen jou en mij is bepalend. Daarom stem ik van tevoren met je af of er een prettige wisselwerking tussen ons is. Tijdens een gesprek kunnen er veel gevoelige zaken aan het licht komen; het is van groot belang dat er een gevoel van veiligheid en geborgenheid verneembaar is. Alleen dan kunnen we ons samen optimaal openstellen voor wat er zich in het moment aandient.

Wanneer jij er klaar voor bent om dit uitdagende pad te bewandelen, wandel ik graag een stukje met je mee. Ik zal je uitnodigen om volstrekt eerlijk in de spiegel te kijken. Besef dat jij alle kracht hebt om dit aan te gaan; je krijgt alleen wat je aankunt. Uitdagingen naar kracht. Daadkracht naar draagkracht.

 

Growing Connections beweegt en leeft in Ware Vrijheid. Precies waar het leven in de kern voor bedoeld is. Jouw pad is uniek en verdient dan ook een unieke benadering.

 

Wat houdt dat concreet in?

—> Geen vaste tarieven

—> Geen vast intakegesprek

—> Geen vast aantal afspraken

—> Geen vaste protocollen of andere geconditioneerde stappen

—> Geen vaste ontmoetingsplek of ‘’praktijkruimte’’

 

Benieuwd wat dit voor jou betekent? Neem vooral contact met me op om het een en ander samen door te spreken.

 

Belangrijk om te weten

Growing Connections staat officieel ingeschreven in Drenthe, maar momenteel vinden er meer afspraken plaats in Brabant. Dit ivm een waarschijnlijke verhuizing. Belangrijk om samen af te stemmen wat mogelijk is. Dat is ieder moment anders.

 

Over mij

Mijn naam is Willemijn van Brenk. Het is voor mij heel duidelijk geworden hoe belangrijk goede verbinding is hier op aarde. Verbinding met jezelf, met elkaar, met de natuur en met nog veel meer. En deze verbinding begint allemaal diep in onszelf.

In mijn eigen diepe transformatieproces mag ik ervaren hoe het is om continu die confrontatie aan te gaan met jezelf. Het valt zeker niet mee en ik voel dan ook altijd weer oprechte bewondering wanneer iemand er Zelf voor kiest om die innerlijke weg te bewandelen. Daar is niet alleen menselijke, maar ook spirituele moed voor nodig.

In de huidige tijd wordt het steeds duidelijker dat er verschillende ‘’stromingen’’ zijn binnen de spirituele wereld. Ik blijf graag buiten de hoogdravende verhalen over opgestegen meesters, aardengelen en andere aanwezigheden in de astrale laag. Het is wat mij betreft een duidelijke ‘’en en’’. Uiteraard is er een onzichtbare wereld, maar we hebben het in de volle menselijke ervaring te doen - anders waren we niet hier geïncarneerd -, dus richt ik me daar graag op.

In die menselijke ervaring is het voor mij van belang dat we dan ook gaan voor de volle ervaring en die gaat samen met alle emoties, gevoelens, sensaties en aanrakingen. Zogenaamde ‘’negatieve’’ zaken mogen wat mij betreft weer verwelkomd worden wanneer ze zich aandienen, zodat we ook die kunnen vrijmaken en doorleven. In mijn proces hebben juist die ervaringen gezorgd voor meer verdieping in mijn zijn. Kortom: bij mij wordt er geen bypass ingezet.

Ik krijg in mijn eigen transformatieve proces continu de bevestiging dat wij onszelf nooit Vrij kunnen noemen, wanneer we niet ieder stuk van onszelf daadwerkelijk bevrijden. En dat kan pas wanneer alles bewust herkend, erkend, doorleefd en verwerkt wordt.

Van nature breng ik mensen in contact met hun gevoel, puur en alleen door mijn Zijn. Dit gebeurde altijd al onbewust, maar vanaf het moment dat mijn eigen proces diepgang kreeg, werd dit steeds duidelijker en concreter. Dat zal in de toekomst qua aanpak meegroeien; ik blijf me immers ook ont-wikkelen - mede door het contact met anderen in o.a. de gesprekken.

Ieder die er bewust voor kiest om de connectie aan te gaan, zal de diepe aanrakingen voelen en daar worden de rijkste lessen geleerd. Mijns inziens komen we daarvoor samen op aarde en gaan we daarvoor de verbinding met elkaar aan.

 

De mogelijkheden

Een-op-een begeleiding voor individuele processen door middel van bewustwordingsgesprekken. Duur: gemiddeld 1 tot 1,5 uur.

 

Spreken op locatie is mogelijk in overleg. Belangrijk om vooraf samen af te stemmen of het van beide kanten de bedoeling is.

Dit is overigens ook mogelijk in samenwerking met Daan van Deursen vanuit de Vredesbeweging #dekrachtisINjou - zie: www.dekrachtisinjou.com

 

Voor verder contact

Telefoon: 0630010005