vervolg

belangrijke feitjes

Bij iedere afspraak is het aan jou om te ervaren wat je prettig vindt. 

Er zijn diverse mogelijkheden: wandelen in een natuurgebied, 

face-to-face zitten kletsen, praten via Zoom of gewoon bellen. 

Net wat de afstand en de mogelijkheden toelaten.

 

Het gevoel tussen jou en mij is bepalend. Daarom stem ik van tevoren met je af 

of er een prettige wisselwerking tussen ons is. Tijdens een gesprek kunnen er 

veel gevoelige zaken aan het licht komen; het is van groot belang dat er 

een gevoel van veiligheid en geborgenheid verneembaar is. 

Alleen dan kunnen we ons samen optimaal openstellen 

voor wat er zich in het moment aandient.